Hur gammal är jorden?

EARTH

De flesta kulturer och religioner innehåller en lära eller legend om jordens och mänsklighetens uppkomst. Naturvetenskapsmän accepterar dock inte troende utan bevis och därför har de genom långa tider försökt ta reda på hur och när jorden uppkom.

Troende och vetenskap står ofta i kontrast med varandra, även om det finns de som försöker att förena de båda i frågan “hur gammal är jorden?”.

Hur gammal är jorden enligt bibeln?

Det finns en uppfattning att bibeln lär ut att jorden är 6000 år gammal. Denna siffra baseras dock på bibelns släkttavlor som sträcker sig ända bak till skapelsen av den första människan, Adam. 

Det finns däremot inget sagt i bibeln om hur gammal själva jorden är. I gamla testamentet står det att himmel och jord skapades i “begynnelsen”. Vid inledningen av skapelseveckan låg planeten “öde och tom” när Gud yttrade orden “Varde ljus!”.

Hur gammal är jorden enligt judarna?

Judarnas heliga skrift baseras på, och är till stora delar identisk med, gamla testamentet i bibeln även om de olika delarna inte kommer riktigt i samma ordning. Judendomen har alltså samma tro vad gäller jordens uppkomst som kristendomen har. 

Hur gammal är jorden enligt islam?

I koranen beskrivs att Gud är herre över och har skapat alla ting, liv och död. Skapelsen av jorden och människorna har uppkommit genom Hans makt.

Även inom islam finns en berättelse som utgår från att Guds skapelsearbete varade i en vecka. Veckan inleddes med en lördag då Gud skapade jord. I engelsk översättning används ordet “clay” för “jord” och det är alltså inte jorden som planet som avses. Alltså finns det inte heller någon fastställd tidpunkt enligt islam för hur gammal jorden är.

Hur gammal tror dagens forskare att jorden är?

Forskarna är överens om att vår jord, Tellus, skapades ur ett gasmoln för 4,5 – 4,6 miljarder år sedan. Gasmolnet krympte samman till ett klot bestående av smälta bergarter som därefter stelnade när temperaturen sjönk. Den äldsta kända bergarten på jorden idag har hittats i Kanada och fastställts vara 4,3 miljarder år gammal.

Vad gäller evolutionsteorin så tar den inte upp frågan om jordens uppkomst, eftersom den inriktar sig på utvecklingen av livet och inte jorden.

Tro eller vetenskap?

Finns det egentligen en konflikt i frågan “Hur gammal är jorden”? Varken kristendom, judendom eller islam lär egentligen ut något som motsätter sig forskningens slutsatser. Även om jorden uppkom ur ett gasmoln så kan detta ha skett genom Guds kraft, eller hur?

0 Shares:
Du kan också gilla

Heliga baggar korsord

I ett webbkryss eller korsord är lösningen skarabéer. Dessa heliga baggar symboliserar solguden i egyptisk mytologi. Dessa ansågs…